Teknologi

Tidak dinafikan yang terdapat banyak sebab-sebab yang menarik mengapa fotografi yang hebat memberi manfaat kepada perunding hartanah.

Apakah manfaat yang boleh diperolehi dengan penggunaan GIS dalam pengurusan hartanah?

Namun salah satu elemen yang kadangkala tidak diberikan perhatian oleh pengiklan hartanah seperti pemilik rumah yang ingin menjual rumah mereka atau perunding hartanah ialah – kepentingan fotografi.