Archives

Ikhwan Jamaludin

Tidak dinafikan yang terdapat banyak sebab-sebab yang menarik mengapa fotografi yang hebat memberi manfaat kepada perunding hartanah.

Filed Under: Teknologi

Apakah manfaat yang boleh diperolehi dengan penggunaan GIS dalam pengurusan hartanah?

Filed Under: Teknologi

Namun salah satu elemen yang kadangkala tidak diberikan perhatian oleh pengiklan hartanah seperti pemilik rumah yang ingin menjual rumah mereka atau perunding hartanah ialah – kepentingan fotografi.

Filed Under: Teknologi