Meneliti Kesan Peningkatan OPR Pada Permintaan Hartanah

OPR (Kadar Dasar Semalaman) adalah faktor penting yang mempengaruhi pasaran hartanah. Ia adalah kadar di mana bank meminjamkan wang antara satu sama lain untuk tempoh satu malam, dan ia mempunyai kesan langsung ke atas permintaan hartanah. Penurunan dalam OPR boleh menyebabkan peningkatan dalam permintaan hartanah, manakala peningkatan boleh menyebabkan penurunan dalam permintaan.

Kenaikan OPR boleh memberi kesan yang ketara ke atas harga hartanah kediaman dan komersial, serta prestasi keseluruhan pasaran hartanah. Sebuah firma penyelidikan menganggarkan bahawa setiap kenaikan 0.25% kadar faedah akan menyebabkan sedikit peningkatan kepada pinjaman rumah yang bernilai RM500,000 sebanyak RM60-RM70.

Kadar faedah mempunyai kesan langsung ke atas permintaan hartanah. Apabila kadar faedah meningkat, begitu juga kos meminjam wang dan keupayaan untuk membeli rumah. Ini boleh mencabar bagi mereka yang ingin melabur dalam hartanah, kerana kadar faedah yang lebih tinggi boleh menyukarkan untuk mendapatkan pembiayaan. Justeru tidak dinafikan kenaikan OPR boleh menekan sebahagian pemilik yang khususnya mereka yang masih terikat dengan pinjaman bank.

Walau bagaimanapun, dengan menggunakan peluang pinjaman semasa tempoh kadar tinggi di mana terjadinya penurunan keupayaan pembiayaan & permintaan hartanah, kita juga berpeluang mendapatkan hartanah dengan harga yang rasional & kemudiannya memanfaatkan peningkatan ke atas permintaan hartanah pada masa hadapan dan menjadikannya aset jangka panjang.

Apa yang penting ialah sentiasa bersiap siaga dengan mengamalkan kewangan berhemah dan memastikan simpanan serta pelaburan jangka panjang berada di tahap optimum agar kesan dari sebarang perubahan kadar faedah dan prestasi ekonomi negara dapat diminimumkan.

Join The Discussion

Compare listings

Compare